New Publication: Pernia and Panao, Delegative democratic attitude and public opinion on human rights

Associate Professor Rogelio Alicor L Panao and Assistant Professor Ronald Pernia (University of the Philippines Cebu) recently published a journal article entitled, “Delegative democratic attitude and public opinion on human rights: empirical evidence from the Philippines” in Democratization. The abstract reads: Why do citizens in post-authoritarian democracies perceive that there Read more…

Pahayag ng Kaguruan at Kawani ng UP Departamento ng Agham Pampulitika sa ika-50 Anibersaryo ng Batas Militar sa Pilipinas

[Salin sa Filipino ni Ma Cecilia C de la Rosa] Kami, ang mga nakalagdang miyembro ng kaguruan at kawani ng Unibersidad ng Pilipinas Departamento ng Agham Pampulitika, ay nakikiisa sa buong bansa sa paggunita sa deklarasyon ng Batas Militar. Tungkulin naming alalahanin yaong mga nais kalimutan at baluktutin ng iba, Read more…