Position Paper of Faculty Members of the UP Department of Political Science on the Congressional Initiative to Undertake Constitutional Revision

INTRODUCTION The undersigned faculty members of the Department of Political Science thank the House Committee on Constitutional Amendments, particularly its Chair, the Honorable Rufus Rodriguez, for the invitation to comment on the bills proposing to amend the 1987 Constitution.  We acknowledge the continuing effort of the Committee to listen to Read more…

Pahayag ng Kaguruan at Kawani ng UP Departamento ng Agham Pampulitika sa ika-50 Anibersaryo ng Batas Militar sa Pilipinas

[Salin sa Filipino ni Ma Cecilia C de la Rosa] Kami, ang mga nakalagdang miyembro ng kaguruan at kawani ng Unibersidad ng Pilipinas Departamento ng Agham Pampulitika, ay nakikiisa sa buong bansa sa paggunita sa deklarasyon ng Batas Militar. Tungkulin naming alalahanin yaong mga nais kalimutan at baluktutin ng iba, Read more…

Position Paper of Faculty Members of the UP Department of Political Science on the Congressional Initiative to Undertake Constitutional Revision

The faculty members of the Department of Political Science (whose names appear below) thank the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and the Committee on Electoral Reforms and Peoples’ Participation of the Senate of the Philippines for the invitation to be one of the resource persons and institutions in the committee hearing as part of the congressional initiatives to revise or amend the 1987 Philippine Constitution.

Statement of Faculty Members of the UP Department of Political Science on the Burial of President Ferdinand E. Marcos at the Libingan ng mga Bayani (Cemetery of Heroes)

We, the undersigned faculty members of the University of the Philippines Department of Political Science publicly convey our outrage and indignation towards the clandestine and duplicitous burial of former president and dictator, Ferdinand E. Marcos, at the Libingan ng mga Bayani (Cemetery of Heroes).